در این صفحه لینکهای مفید در ارتباط با تری دی مکس معرفی می شوند. شما می توانید برای دانلود متریال و آبجکتهای مورد نظرتان از این لینکها استفاده کنید.


لینک دانلود متریال :

www.vray-materials.de


لینکهای دانلود آبجکت :

www.archive3d.net

www.free-3d-models.com


لینکهای دانلود آبجکت و متریال :

www.3dshare.org

www.all3dfree.net

3dsky.org