پنل zoom در تری دی مکس شامل ابزارهایی برای بزرگ و کوچک نمایی، چرخش و حرکت در صحنه می شود. این پنل در قسمت پایین صفحه در گوشه ی راست قرار گرفته است. در این درس به معرفی ابزارهای این پنل می پردازیم.


Zoom: 

ابزار zoom برای بزرگنمایی و یا کوچکنمایی صحنه (در یک ویوپورت فعال) استفاده می شود. می توانیم به جای این ابزار از چرخش اسکرول موس استفاده کنیم.


Zoom All: 

این ابزار عمل بزرگنمایی را به طور همزمان در هر 4 ویو پورت(view port) مکس انجام می دهد.


Zoom Extents:

با کلیک بر روی این ابزار، تمامی موضوعات موجود در صحنه را می توانیم در بزرگترین اندازه ی ممکن، در ویو پورتی که فعال است، مشاهده کنیم.

 Zoom Extents Selected:

با کلیک بر روی این ابزار، موضوعات انتخاب شده ی موجود در صحنه را می توانیم در بزرگترین اندازه ی ممکن، در ویو پورتی که فعال است، مشاهده کنیم.


Zoom Extents All:

با کلیک بر روی این ابزار،می توانیم  تمامی موضوعات موجود در صحنه را، در هر چهار ویوپورت مکس، در بزرگترین اندازه ی ممکن مشاهده کنیم.

 Zoom Extents All selected:

با کلیک بر روی این ابزار، موضوعات انتخاب شده ی موجود در صحنه را می توانیم در بزرگترین اندازه ی ممکن، در هر چهار ویو پورت مکس، مشاهده کنیم.


"لطفا برای مشاهده کامل مطلب بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید"


 Maximize Viewport Toggle:

این ابزار همانطور که در درس قبل گفتیم، برای بزرگ و کوچک کردن یک ویو پورت فعال ، مورد استفاده قرار می گیرد و کلید میانبر آن Alt + W است.


 Orbit: 

از این ابزار برای چرخش در محیط سه بعدی مکس استفاده می شود.روش میانبر برای استفاده از این ابزار، گرفتن همزمان دکمه ی Alt +اسکرول موس ، و سپس حرکت دادن موس است.


 Pan View: 

با استفاده از این ابزار صفحه ای که موضوعات در آن قرار دارند را حرکت می دهیم.این ابزار تنها نمایش موضوعات را برای ما تغییر می دهد و محل قرار گیری موضوعات را عوض نمی کند. روش میانبر استفاده از این ابزار، گرفتن اسکرول موس است. 

2D Pan Zoom Mode:

در pan کردن در این حالت، زاویه ی دید نسبت به موضوعات، ثابت می ماند و تغییر نمی کند.

Walk Through:

پس از فعال کردن این ابزار ، با استفاده از کلیدهای و ← از صفحه کلید می توانیم به چپ و راست حرکت کنیم و با کلید های ↓ و ↑ می توانیم بزرگنمایی و یا کوچکنمایی انجام دهیم .


Field Of View  (و  Zoom Region)

Field Of View  به معنی عمق میدان است. این ابزار مخصوص نمای پرسپکتیو است و مثل لنزهای مختلف دوربین عمل می کند. این ابزار در سایر ویوپورت ها به Zoom Region تبدیل می شود بطوریکه هر قسمت از صفحه را که به صورت یک کادر انتخاب کنیم، آن قسمت را برای ما بزرگ می کند.