Unit Setup:

قبل از شروع هر پروژه باید واحد اندازه گیری را مشخص کنیم. برای این کار از منوی Customize، و در قسمت Unit setup واحد اندازه گیری را بعنوان مثال Metric انتخاب کرده و سپس در بخش system unit setup همان واحد را انتخاب می کنیم.


مدیریت view port ها:

همانطور که گفتیم مکس به طور پیش فرض از 4 زاویه ی دید مختلف(viewport)، صحنه را به ما نشان می دهد. با کلیک بر روی هر کدام از viewport ها ، آن ویو پورت فعال می شود. برای بزرگ و کوچک کردن یک viewport فعال،  از maximize viewport toggle استفاده می کنیم . کلید میانبر این ابزار Alt+W است.


"لطفا برای مشاهده کامل مطلب بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید"


هم چنین برای حرکت سریع بین ویو پورت های مختلف،  می توانیم از کلید میانبر مربوط به هر ویو پورت استفاده کنیم. L برای Left و T برای Top و F برای Front و P برای Perspective و B برای Bottom و U برای orthographic مورد استفاده قرار می گیرند. بعنوان مثال زمانی که نمای پرسپکتیو را maximize کرده ایم، با زدن L مستقیما به نمای Left در حالت Maximize می رویم.


حالتهای نمایش wireframe و Edged Faces :

از بین حالتهای نمایش در تری دی مکس ، حالت نمایش shaded معمولا بهترین است. در این حالت رنگ و بافت در آبجکتها قابل مشاهده است.

در حالت نمایش wireframe رنگ و بافت را نمی توان مشاهده کرد و مثل این است که  فقط خطوط اسکلت کلی کار را می بینیم. کلید میانبر برای فعال و یا غیر فعال کردن حالت wireframe ، کلید F3 است.

حالت نمایش Edged Faces هم زمانی که فعال می شود، در واقع حالت wireframe را به حالت نمایش قبلی اضافه می کند. یعنی اگر در حالت نمایش shaded  باشیم و edged Faces را هم فعال کنیم، هم می توانیم رنگ و بافت را مشاهده کنیم و هم اسکلت کلی کار را... کلید میانبر این حالت نمایش، کلید F4 است.

سایر حالتهای نمایش را در درسهای بعدی مرور خواهیم کرد.